Geschreven door Kattenhoteldotje.nl
Reservering, aangaan van overeenkomst van bewaarneming, en daarop volgende facturering

Wanneer u, al dan niet online, bij ons uw reservering plaatst en daarmee uw overeenkomst van bewaarneming van uw dier(en), vgl. 7:600 e.v. BW, aangaat, krijgt u van ons hiervan een bevestiging, en opeenvolgend de factuur met het verschuldigde bedrag van aanbetaling en/of het bedrag van de overeenkomst van de bewaarneming.
LET OP: Met het plaatsen van uw reservering geeft u, door een en ander apart aan te klikken op uw computer, expliciet aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

Betaling voor het verblijf in het katten en dierenpension

U heeft bij ons op het bedrijf de mogelijkheid elektronisch te betalen. Een pinapparaat is hiervoor aanwezig.
Natuurlijk mag de factuur ook contant of per bank worden voldaan ten name van: "Kattenhotel Dotje" op bankrekeningnummer: NL04 RABO 01547.84.338 (Rabobank).
Bij het maken van de reservering, en het daarmee aangaan van de overeenkomst van bewaarneming, moet(!) de hierdoor verschuldigde aanbetaling conform onze algemene voorwaarden worden voldaan.
Deze aanbetaling (administratie-, reserverings- en annuleringskosten) moet op de dagtekening van de ontvangst van de hotelovereenkomst ook voldaan zijn.
Zie onze algemene voorwaarden.
Een resterend bedrag in het kader van de overeenkomst van bewaarneming van uw dier moet vervolgens zijn - of betaald worden bij aanvang van het verblijf van de dieren in ons Kattenhotel.

Wijzigingen

U kunt een aangegane overeenkomst, althans reservering slechts kosteloos wijzigen tot 4 weken voor de opgegeven aankomstdatum.
Dan moet deze wijziging wel geheel of gedeeltelijk binnen het oorspronkelijke aantal reserveringsdagen vallen.
Wijzigingen zijn mogelijk tot maximaal 6 maanden na aanvang van de oorspronkelijke aanvangsdatum (Vanzelfsprekend afhankelijk van de beschikbare plaatsen).

Annuleren

U kunt uw geplaatste reservering niet zonder rechtsgeldige reden annuleren.
Wij vragen expleciet om alleen een reservering te plaatsen wanneer u er zeker van bent dat  uw huisdier bij ons zal verblijven tijdens de gereserveerde periode.
Bij een rechtsgeldige annulering tot 2 maanden vóór de opgegeven aankomstdatum bent u slechts de bovengenoemde aanbetaling ( zie Artikel 6 van onze algemene voorwaarden ) per dier aan reserverings- en administratiekosten verschuldigd. Indien u geen aanbetaling doet of heeft gedaan, bent u bij annuleren verplicht de volledig overeengekomen prijs van bewaarneming te voldoen.
Indien u deelnemer bent van de annuleringsregeling en u annuleert om wettelijk rechtsgeldige redenen zoals beschreven in artikel 9 van de algemene voorwaarden, brengen wij u slechts de administratiekosten en de kosten van het annuleringsfonds in rekening.

De annuleringsregeling

Bij rechtsgeldige annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
•    Annulering tot 2 maanden vóór het ingaan van de pensionovereenkomst: de aanbetaling
•    Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de pensionovereenkomst: 50% van de prijs
•    Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de pensionovereenkomst:75% van de prijs
•    Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de pensionovereenkomst: 100% van de prijs.